Klaster Informatyczno Naukowo Gospodarczy

Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i innych

home_ngo_people2

Integracja różnych środowisk


Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie niesie ze sobą duże ryzyko. Nakłady inwestycyjne ponoszone na innowacje często mogą okazać się daremne.
home_ngo_people4

Tworzenie nowych rozwiązań


Współpraca przedsiębiorców należących do Klastra obejmuje również przygotowanie specjalistycznych i indywidualnych rozwiązań informatycznych.
home_ngo_people1

Wymiana doświadczeń


Klaster skupia przedsiębiorców działających w różnych branżach. Współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy zajmują się między innymi rozwojem nowych technologii, tworzeniem rozwiązań dla biznesu, projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, świadczeniem usług telekomunikacyjnych, budowlanych czy handlowych.
home_ngo_people3

Wspieranie inicjatyw


Członkowie Klastra mogą nawiązywać między sobą ścisłe relacje mające na celu wzajemne wsparcie w realizacji inicjatyw gospodarczych. Współpraca realizowana w ramach tego typu działań może przybierać różny charakter począwszy od wsparcia merytorycznego, po przez wsparcie techniczne, świadczenie wzajemnie wyspecjalizowanych usług.