Platformy startowe- wybrane!

 

Znane są już wyniki naboru konkursu z działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Platformy startowe dla nowych pomysłów są nowością w obecnej perspektywie finansowej. Na realizację projektów przeznaczono kwotę 21 mln zł z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W konkursie wzięło udział 5 wnioskodawców, przedstawiając swoją koncepcje realizacji programu Platform startowych. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów aplikacyjnych, wybrano trzy najlepsze projekty złożone przez:
- Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
- Kielecki Park Technologiczny
- Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

W ybrane ośrodki przeprowadzą pilotaż kompleksowego programu wsparcia skierowanego do młodych osób „z pomysłem na innowacyjny biznes”. Pomogą rozwinąć pomysły przyszłych biznesmenów na bazie, których zostaną uruchomione innowacyjne firmy typu startup.
Platformy będą również oprócz wsparcia biznesowego, angażowały do inicjatywy także inne podmioty, ( m.in. władze miejskie, uczelnie i inne instytucje otoczenia biznesowego) które stworzą optymalne warunki do rozwoju młodych firm w regionie.
Wybór tych animatorów podyktowany był zapewnieniem przez nich efektywnego zaangażowania wszystkich stron na rzecz społeczności startupowej.
Będą oni odpowiedzialni za nabór i selekcję startupowych pomysłów biznesowych. Są również zobowiązani do zapewnienia nowym firmom usług, które pomogą dobrać odpowiedni model biznesowy, na bazie sprawdzonego i zweryfikowanego pomysłu na produkt, który w przyszłości będzie wprowadzony przez startupy.

Nabór pomysłów na innowacyjny biznes będzie przeprowadzony już w marcu. Autorzy wybranych koncepcji będą mogli liczyć na pomoc doświadczonych przedsiębiorców, czy inwestorów. Będą mogli skorzystać również z specjalistycznych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem zgłoszonego pomysłu biznesowego. Każdemu zakwalifikowanemu, „przyszłemu przedsiębiorcy” będzie udzielana pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego polegającego m.in. na weryfikowaniu kanałów sprzedaży oferowanych przez niego- innowacyjnych produktów.
Jeśli masz dobry pomysł na innowacyjny biznes – nie czekaj skorzystaj z okazji na stworzenie własnego przedsiębiorstwa.