Kongres Klastrów

II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP

http://kongresklastrow.pl/

20 maja 2014 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbył się II Kongres Klastrów Polskich, na którym omówiono rolę klastrów u progu nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W wydarzeniu udział wzięły najwyższe władze państwowe, przedstawiciele nauki, biznesu, samorządów oraz eksperci i koordynatorzy klastrów z całej Polski. Kongres, będący jednocześnie największym w kraju wydarzeniem struktur klastrowych, osiągnął finalnie wielki sukces.

Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński  na otwarciu II Kongresu Klastrów Polskich  zaznaczał, że – “Struktury klastrowe sprzyjają wzrostowi poziomu innowacyjności i poprawie potencjalnej zdolności transferu wiedzy. Są także dużym wsparciem dla firm działających w ich obszarach.”

W Kongresie cieszącym się ogromnym zainteresowaniem uczestniczyło około 500 osób z całego kraju. Międzynarodowy charakter wydarzeniu nadali goście z Węgier, Serbii, Kazachstanu, Francji i USA.

W trakcie spotkania w Sejmie przekonywano, że współpraca przedsiębiorstw z sektorem nauki i wspólne prace badawczo-rozwojowe są najlepszym sposobem na skuteczne wdrażanie innowacji. W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 ogromne środki będą przeznaczone właśnie na takie działania. Pozwolą one klastrom  i polskiej gospodarce na wysoki rozwój oraz podniesienie jej poziomu innowacyjności i konkurencyjności.

II Kongres Klastrów Polskich był ważnym forum wymiany opinii na temat najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem klastrów w Polsce oraz miejscem przedstawienia pomysłów dla ich wsparcia i rozwoju. Ważne w najbliższym czasie będzie tworzenie inteligentnych specjalizacji i wybór klastrów kluczowych.

Podczas Kongresu mówiono także o nowych, ważnych inicjatywach polskich klastrów. Przedstawiono Cluster World, stworzony dzięki połączeniu struktur Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Mówiono także o powstałej w Klastrze OKIP Europejskiej Akademii Klasteringu, która będzie kształcić managerów klastrów, poprzez dzielenie się dobrymi praktykami z ekspertami z wielu krajów europejskich.

Organizatorami Kongresu Klastrów Polskich są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, któremu przewodniczy Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie na czele z Prezesem Krzysztofem Krystowskim. Dyrektorem i głównym koordynatorem organizacji wydarzenia jest Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i Prezydent Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Europejska Akademia Klasteringu była partnerem wydarzenia.

Patronatem honorowym II Kongres Klastrów Polskich objęli Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.