Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

kierunek:

Menadżer klastra – Executive MBA

 

Studia przygotowują do aktywnego współdziałania w klastrach różnego typu, zarówno na poziomie jednostki koordynującej, jak też uczestnika czy partnera zewnętrznego. Celem studiów  jest profesjonalne przygotowanie menedżerów do zarządzania partnerstwami biznesowymi różnego typu, a przede wszystkim klastrami i sieciami współpracy. W programie studiów znajduje się tematyka obejmująca umiejętności wykorzystania klastra do wdrożenia innowacji na poziomie samorządów i przedsiębiorców.

Atuty kierunku:

 • rozbudowany program studiów, poszerzony o gry decyzyjne, umożliwiające przećwiczenie w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności,
 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo-treningowe, gry symulacyjne),
 • partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,
 • interdyscyplinarność, wyrażająca się w połączeniu wiedzy z różnych zakresów w jednym programie dydaktycznym.

Partner kierunku: Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie menedżera klastra do stałego i aktywnego udziału w procesie innowacyjnym. Motywowania oraz podejmowania działania, które umożliwiają członkom procesu generowanie nowych pomysłów i przekształcanie ich w końcowe produkty. Studia przygotowują menadżerów do rzeczowej analizy i selekcji najlepszych pomysłów członków organizacji, które zostaną następnie skonfrontowane z możliwościami rynku i ocenionego wcześniej pola innowacji.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, a więc prezesów firm, członków zarządów, członków rad nadzorczych, dyrektorów, kierowników funkcjonalnych i specjalistów, (kadra kierownicza przedsiębiorstw – chyba już została ujęta w roli prezesów, dyrektorów, kierowników, więc pominąć ją), kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji otoczenia biznesu (izby gospodarcze, stowarzyszenia, agencje rozwoju, itp.), a także pracowników sektora nauki i nauczycieli akademickich oraz zainteresowanych pracą z klastrami.

Korzyści i umiejętności:

 • zrozumienie istoty klasteringu,
 • przygotowanie pracowników samorządów do obsługi inicjatyw klastrowych,
 • umiejętność zabiegania o inwestorów strategicznych (zewnętrzynych),
 • doskonalenie w zakresie wdrażania patentów ochrony prawnej i komercjalizacji projektów

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Czesne: 3200 zł (Czesne płatne w 7 ratach, w dniu zapisu 300zł, 3x300zł + 2x550zł + 1x300zł)
Data rozpoczęcia: październik 2014 r.
Zjazdy: co dwa tygodnie sobota-niedziela w godz. 8:00-14:35
Miejsce: WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn, WSB Kraków
Liczba godzin: 160

Wykładowcy:

m.in.:

prof. nadzw. dr hab. Michał Jasieński – Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). W WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, teorii przywództwa oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia.
dr Przemysław Malinowski – Dziekana Prawa Uniwersytetu Opolskiego ds. studenckich, Radca prawny, autor wielu monografii oraz artykułów z zakresu prawa handlowego, gospodarczego.

W programie:

Komunikacja interpersonalna
Polityka klastrów oraz wyzwania dla gospodarki globalnej
Rola klastrów w kształtowaniu konkurencyjnej gospodarki-współdziałanie przedsiębiorstw
Instytucja wspierające i organizacje zrzeszające klastry
Finansowanie klastrów, współpraca przedsiębiorstw w ramach klasteringu (praca na wypracowanych, europejskich portfoliach)

Analiza klastra – warsztat (praca na przykładach, danych statystycznych, danych rynkowych)

 • Mapowanie
 • Łańcuch wartości
 • Diament Portera
 • Segmentacja strategiczna
 • ABPC
 • KSF ( Key Success Factors) – kluczowe czynniki sukcesu

Polityka klastrowa w zakresie działań władz centralnych, samorządowych, instytucji biznesowych

 • Działania władz centralnych
 • Działania władz samorządowych
 • Porównanie polityki klastrowej na świecie i w Polsce

Zarządzanie klastrem

 • Zasady zarządzania, tworzenia i funkcjonowania organizacji klastrowych
 • Biznes plan klastra – case study, warsztat, gry symulacyjne)
 • Formy prawne organizacji klastrowych

Projekty w ramach klastra na przykładach

 • Współpraca biznesowa
 • Współpraca z instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi
 • Rola administracji publicznej

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Czesne: 3200 zł (Płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, następnie: 4x550zł + 1x400zł + 1x300zł)
Data rozpoczęcia: listpad 2014 r.
Zjazdy: co 2 tygodnie sobota-niedziela w godz.8:00-14:35
Miejsce: WB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn, WSB Kraków
Liczba godzin: 160

Kontakt:

Anna Korzeniowska
Ekspert ds. realizacji studiów podyplomowych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
tel. 032 295 93 11
e-mail: akorzeniowska@wsb.edu.pl
www.wsb.edu.pl